wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN 5% dla TIVO

REGULAMIN 5% dla TIVO

Regulamin promocji „5% taniej za zakupy ziółek TIVO”


1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą 5% taniej za zakupy ziółek TIVO”

2. Organizatorem Promocji jest DIAWOLI Dawid Kaczkowski, adres: Witosa 4a/6, 59-400 Jawor, NIP 6951441267, REGON 020928330

Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.diawoli.pl
 

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.11.2020r. i trwa do 22.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie produktów marki TIVO i opłacenie zamówienia (promocja nie dotyczy produktów zakupionych i nie opłaconych poprzez szybkie płatności lub przelewem bankowym)
 

5. W momencie dodania produktów o wartości 150zł (wykluczając produkty promocyjne), po wpisaniu kodu promocyjnego: TIVO2020 Klient otrzymuje 5% rabatu na produkty marki TIVO.
 

6. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 

7. Promocja obniżenia ceny dotyczy wyłącznie produktów marki TIVO.
 

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 

9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 

10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 

11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 

12. Promocja kierowana jest do Klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 

13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 

14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.diawoli.pl/regulamin-sklepu-pm-11.html
 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@diawoli.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 

16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.diawoli.pl/regulamin-sklepu-pm-11.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


 

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl