Strona główna1 » REGULAMIN SKLEPU
PROMOCJE ♥
OPINIE O PRODUKTACH ♥
Bardzo mięciutkie materiały. Super jakość i precyzyjne…
Ocena produktu 5/5

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu Internetowego diawoli.pl


 

§ 1. Postanowienia ogólne


 

I Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem diawoli.pl jest:

firma DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6 NIP: 6951441267, REGON: 020928330

II Adres korespondencyjny, oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji:

DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6

 1. Adres e-mail do kontaktu: sklep@diawoli.pl

  III Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
   

  IV Definicje:

1) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
3) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4) KLIENT: (A) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(B) osoba prawna;
(C) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


 

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

  6) KONTO: Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  7) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  8) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
  9) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  10) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.diawoli.pl
  11) SPRZEDAWCA - USŁUGODAWCA – Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem diawoli.pl jest firma DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6 NIP: 6951441267, REGON: 020928330; adres poczty elektronicznej: sklep@diawoli.pl

  12) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  13) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14) USŁUGOBIORCA – (A) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

  (B) osoba prawna;
  (C) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  15) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  16) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem diawoli.pl jest firma DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6 NIP: 6951441267, REGON: 020928330. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem diawoli.pl jest firma DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6 NIP: 6951441267, REGON: 020928330


§ 2. Dokonywanie transakcji

I Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym diawoli.pl

II Klient może złożyć zamówienie na stronie internetowej diawoli.pl poprzez koszyk zamówień,który znajduje się na stronie, telefonicznie lub poprzez adres e-mail: sklep@diawoli.pl

III Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.

IV Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient.

Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W szczególnych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.

V Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 • Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
   

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52

 2. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

 3. Klienci niezarejestrowani oraz dokonujący zakupów pierwszy raz na sklepie nie mogą korzystac z opcji dostawy KURIER ZA POBRANIEM

 

§ 3. Terminy Płatności


 

I W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

II W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

III Na wpłatę za zakupiony towar w przypadku przelewu na konto bankowe, czekamy do 7 dni kalendarzowych od daty zakupu. Po tym terminie przy braku wpłaty zamówienie jest anulowane


§ 4. Realizacja dostawy.
Koszty, sposoby i termin dostawy produktów


 

I Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
II Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

III Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta lub do Punktu Odbioru Osobistego.

IV Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka paczkomatowa (przedpłata - płatności elektroniczne i kartą płatniczą),

 • Przesyłka realizowana Pocztą Polską (przedpłata - płatności elektroniczne i kartą płatniczą)

 • Przesyłka kurierska (przedpłata - płatności elektroniczne i kartą płatniczą)

 • Przesyłka kurierska pobraniowa

 • odbiór osobisty

 

VI Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

1. Na następny dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wybranej płatności przy odbiorze, oraz w następnym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu przez płatność przelewem.

2. Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od terminu dostępności produktów, podanego w opisach produktów. W przypadku zamówienia produktów z różnym terminem dostępności, zamówienie będzie realizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostępności. Nie dłużej jednak niż14 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Termin dostępności jest orientacyjny i uzależniony od dostępności produktu w magazynach dostawców. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep diawoli.pl poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub anulować zamówienie.

4. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej.


 

§ 5. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

I Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie diawoli.pl może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Prawo to nie przysługuje w przypadku:
- rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
- rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,
- rzeczy dostarczonych w nie zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

II Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
III W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do sklepu internetowego diawoli.pl znajdującego się pod adresem DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6
IV W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądu.
V W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
VI Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1.

 

§ 6. Reklamacje


 

I W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Firmą poprzez e-mail: sklep@diawoli.pl lub listownie Na odres siedziby DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6; Sklep czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 10-17 , tel. 533 923 329

II W przypadku reklamowania przez Klienta towaru, należy dostarczyć do sklepu diawoli.pl mieszczącego się pod adresem: DIAWOLI Dawid Kaczkowski, 59-400 Jawor, Wincentego Witosa 4a/6 , reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji oraz dokumentacją zdjęciową przedstawiającą całe oryginalne opakowanie producenta.

III Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

IV Sklep diawoli.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

 1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

  II Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  III Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
  https://www.diawoli.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

§ 8. Postanowienia końcowe

I Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

II Zmiana Regulaminu:
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 1. zmiany przepisów prawa;

 2. zmiany sposobów płatności i dostaw,

 3. zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

   

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep diawoli.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.

 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.

 7. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl